Varumärkesutveckling att välja - och välja bort

Vi vänder oss till

Sedan Marks & Brands grundades i slutet av 80-talet har vi arbetat med en lång rad företag och organisationer; från börsnoterade internationella koncerner till tillväxtföretag, kommuner och till utveckling av nya platser utifrån ett varumärkesperspektiv. 

Vi arbetar på strategisk nivå, det vill säga med perspektiv på långsiktig utveckling med hänsyn till konkurrens, omvärldsförändringar och innovativa förändringar.

 

Ange din mejladress under Kontakt, så skickar vi dig 

exempel och referenser på tidigare uppdrag.

MARKS & BRANDS STRATEGI AB    0705-108031    INFO at MARKSBRANDS.SE