Varumärkesplattform

Varumärkesplattform är ett uttryck för en brand book, en översiktlig samman-ställning över de komponenter som beskriver varumärket. Den har berättigande om den bidrar till implementering och skapar engagemang i internt. 

Texterna här är exempel på bloggar, artiklar i nyhetsbrev eller inlägg på LinkedIn gjorda under senare tid utan ambition att heltäckande beskriva ämnesområdet. Ta del av fördjupning och utveckling genom Marks & Brands´ seminarier eller workshops - anmäl ditt intresse här!

Vad tusan är en plattform

Ständigt återkommande uttryck – men för vad? Med begreppet varumärkesplattform indikeras någon form av utgångspunkt, ett fundament från vilket kommande beslut tar sin utgångspunkt. Första frågan som inställer sig är i vilket syfte man utvecklar en plattform. Vad ska den ha för funktion? Vad ska den vara styrande för? Vilket tidsperspektiv?

 

I själva verket är nog en varumärkesplattform  för de flesta detsamma som en strategi; en långsiktig plan där alla grundbultar för helhetsbeskrivningen ingår. En strategi kräver också att alla grundförutsättningar är utredda i någon form av en nulägesanalys. 

 

Problemet med en till synes varumärkesstrategi, är att den saknar en självklar logik som leder fram till valet av väg – och det är precis innebörden av begreppet strategi: Att välja väg. Men det finns en ännu större fara med det lite flummiga uttrycket varumärkesplattform: Är det en strategi eller taktik eller en mix av allting där vi i en senare utvärdering inte ens kan avgöra vad som gick rätt eller fel!

 

Om strategi är långsiktigt så har taktik en närmare tidshorisont. Och strategi är det som lägger grund för taktiken. Eller annorlunda uttryckt: Strategi är hur vi ska vinna kriget, taktik hur vi slår fienden i enskilda slag.

 

Varumärkesplattform - Marks & Brands

Hela organisationen

måste vara med

Om vi för ett ögonblick bortser från det 
grundläggande varumärkesarbetet, så 
finns det en del som handlar om 
genomförande i organisationen. Hur 
många gånger har vi inte upplevt att hela 
företagsledningen och styrelsen med 
glädje tagit till sig ett bra utfört 
varumärkesarbete.

 

Det som oftast blir bortglömt, är att få hela organisationen att gå åt samma håll. Vad tjänar det till att ha ett starkt och snabbt lok om alla vagnar står kvar på stationen?

 

När själva plattformsarbetet är avklarat börjar det viktigaste arbetet: Att kommunicera och förankra i organisationen. Att få medarbetare att inte bara ta del av förändringarna utan att även att engagera sig, förstå och "leva varumärket" kräver en väl genomarbetad plan med både tid och bra instrument.  

 

Vår lärdom är att budgetera med tid och kostnader för genomförande, så att inte allt jobb som är nerlagt i plattformen blir en hyllvärmare och aldrig ger den effekt som var avsikten från början. 

 

I de fall där man har gjort sin läxa i alla delar, kan vi konstatera att en

ökad varumärkesorientering inte bara underlättar arbetet i företag

och organisationer, utan även i högsta grad ökar lönsamheten.