One voice - alltid!


Högkonjunkturens jobbkarusell är i full gång och det är en daglig utmaning att behålla och attrahera de bästa medarbetarna. Det gäller att vara tydlig i kommunikationen och inte minst att erbjuda en arbetsplats som genomsyras av engagemang och delaktighet. Den övergripande varumärkesstrategin måste genomsyra medarbetarkommunikation. Utveckling och vård av förtroendekapitalet och se till helheten – Corporate Brand – är den övergripande utgångspunkten. För att bli den attraktiva arbetsgivaren krävs en uttolkning för att bygga

Foto: José Thompson

kompetenskapitalet: en Employer Value Proposition som är glasklart i kommunikationen med den potentielle medarbetaren.

Ta del av ett antal artiklar här av Christopher Abelt!

Utvalda inlägg
Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
Håll ögonen öppna...
Senaste inlägg