Vilket kommer först: varumärke eller innovation

Om branding handlar om att leverera vad marknaden förväntar baserat på konsistent trovärdighet och innovation är att överraska med något nytt och oväntat – då finns det en uppenbar motsättning.

Men i själva verket är innovation ett medel för att vitalisera varumärket och stimulera medveten affärsutveckling.

Artikeln resonerar kring problematiken i en övergripande problemformulering: vilket kommer först – varumärke eller innovation?

Läs mer...

Läs mer...

Taggar:

Utvalda inlägg
Inlägg kommer snart
Håll ögonen öppna...
Senaste inlägg