Ett strategiskt dilemma

När Marks & Brands startade för länge sen, var den här modellen grundstommen i strategidiskussionerna. Hur formar man ett konstruktivt samspel i en organisation för att nå uppsatta affärs- eller verksamhetsmål?

Med lite perspektiv kan vi nu se hur modellen idag har än större relevans i den offentliga världen.

Hur hålla ihop alla krafter och skapa en enhetlig och trovärdig styrka när utbudet är komplext och organisationen ska ledas både av politiker och tjänstemän – och mellan valen?

Utvalda inlägg
Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
Håll ögonen öppna...
Senaste inlägg