Positionering

Segmentering - all positionerings moder

Begreppet positionering blir lätt urvattnat och utan användbart innehåll. Kärnan i positionering är att man – som företag, organisation eller produkt – placerar sig jämfört med konkurrenterna på ett sådant sätt att fördelar uppstår.

 

Fördelarna kan ju vara att man får en 
egen nisch, man särskiljer sig och kan inte jämföras med andra som tagit andra positioner. 

 

Det är gott och väl. Faran är att det blir en lösning som mer utgår från vad man idag erbjuder marknaden än vad marknaden egentligen efterfrågar. Eller att man vill helst göra annorlunda än konkurrenterna och samtidigt glömmer bort hur marknadskrafterna ser ut.   

 

Och ytterligare en utmaning: Produktpositionering eller emotionell positionering? Segmentering är den viktiga utgångspunkten: Vad utmärker dem som ska köpa vår produkt (wants eller needs)? Hur vaskar vi fram målmarknaden? Är vi på konsumentmarknaden räcker säkerligen inte demografiska variabler till.

 

Kanske är det psykografi, d.v.s. livsstil, värderingar etc. det som definierar segmentet? Arbetar vi inom business-to-business segmenterar vi exempelvis efter beslutsprocess eller köpprocess. Sammantaget: Vi segmenterar för att finna en vinnande position och det avgör till viss del också hur mycket produktargument eller emotioner vi laddar i kommunikationen.  

 

Och sen har vi ju varumärket... 

Märkespositionering - hur ditt varumärke förhåller sig relativt andra varumärken. 

Det handlar inte om fakta, inte om marknadsandel men alltid utifrån kundens perspektiv. Marknaden existerar bara i medvetandet hos kunden.

 

Texterna här är exempel på bloggar, artiklar i nyhetsbrev eller inlägg på LinkedIn gjorda under senare tid utan ambition att heltäckande beskriva ämnesområdet. Ta del av fördjupning och utveckling genom Marks & Brands´ seminarier eller workshops - anmäl ditt intresse här!

Mer positionering

Positionering - Marks & Brands

När vi nu alla kan göra det mesta på nätet för att synas och kanske bli kända, så ställs ännu större krav på tydlighet. Och då är begreppet positionering, som Al Ries och Jack Trout introducerade i sin bok Positioning: The Battle For Your Mind, inte bara aktuellt utan också på en mer avancerad nivå.

 

Att en positionering ska vara differentierande är grundläggande. Men den mäts också utifrån relevans, leverans, trovärdighet och inspiration.

 

Relevans och leverans må vara hanterbart på en objektiv nivå, men trovärdighet och inspiration utmanar själen. Positioneringsarbetet blir inte bara mätningar och statistik utan också en uppgift för att skapa engagemang och kanske lite känslostormar!