Vi drivs av övertygelsen att varumärket är den avgörande faktorn för framgång - både för det kommersiella företaget, den offentliga verksamhetens samhällsuppgift liksom utveckling av "platsen" för etablering av företag och nya bostäder.

 

Utan fakta blir varumärkesprocessen kejsarens nya kläder. Analyser i form av undersökningar och genomgång av befintlig information är lika väsentligt som att pröva och värdera de mål som ska uppnås. I samarbete med både uppdragsgivare och konsultkollegor inom kompletterande discipliner, har vi skaffat oss bred och djup kunskap.

 

Under åren har Marks & Brands arbetat med en lång rad kommuner, exempelvis Malmö, Växjö, Vellinge liksom regionala organisationer i Öresundsregionen. Platsens varumärke eller identitet är vårt fokus när nya stadsdelar eller fastigheter utvecklas i samspel med kommun, byggare och andra intressenter. Hyllie i Malmö är ett bra exempel där Marsk & Brands arbetade som råd- och vägvisare från starten. Peab och Ikano liksom andra större fastighetsbolag är andra exempel på uppdragsgivare.