Vårt erbjudande

 

 

 

 

 

Vårt konsultområde spänner över analys, strategi, processledning och förankring. Våra seminarier och workshops ger inspiration och insikt i varumärkets betydelse, möjligheter och begränsningar liksom förmågan att engagera medarbetarna.

 

Vi har ett balanserat förhållningssätt till hårda och mjuka variabler men centralt är det alltid affärs- eller verksamhetsmålens relevans som berättigar till en plats på marknaden.

 

Marks & Brands - Place Branding ur ett varumärkesperspektiv

MARKS & BRANDS STRATEGI AB    0705-108031    INFO at MARKSBRANDS.SE