Detta står vi för

 

 

Vi drivs av övertygelsen att varumärket är den avgörande faktorn för framgång - både för det kommersiella företaget, den offentliga verksamhetens samhällsuppgift liksom utveckling av "platsen" för etablering av företag och nya bostäder.

 

Utan fakta blir varumärkesprocessen kejsarens nya kläder. Analyser i form av undersökningar och genomgång av befintlig information är lika väsentligt som att pröva och värdera de mål som ska uppnås. I samarbete med både uppdragsgivare och konsultkollegor inom kompletterande discipliner, har vi skaffat oss bred och djup kunskap.

 

Varumärkeskonsult Marks & Brands. Analys, pröva och värdera afrs- och verksamhetsmål

MARKS & BRANDS STRATEGI AB    0705-108031    INFO at MARKSBRANDS.SE