Branding

Varumärket som värde-

och värderingsgrund

Branding är, och ska ses som, ett verktyg i det strategiska arbetet i samspel med andra synsätt och åtgärder för att nå företagets eller organisationens mål. Det har också inneburit att varumärket satts in i nya sammanhang och i många fall introducerat nya synsätt.

Från tiden kring 1989-90, då varumärkesutveckling verkligen satte fart i Sverige, har varumärkesintresset genomgått många förvandlingar. Den värsta uppståndelsen har lagt sig och ett mera balanserat synsätt på branding har inträtt.

 

Vi ser idag exempelvis bland våra uppdragsgivare intensivt arbete kring den interna sidan av varumärket, hur insikten om värde- och värderingsgrunden blir en positiv kraft i organisationen.

 

Ett varumärke som är ett utanpåverk blir sällan långvarigt. 

 

Varumärket är ju symbolen för allt det man vill stå för. För att det ska lyckas i praktiken är det A och O att alla internt kan uppfylla varumärkets löfte.

 

Varumärket måste födas och gödas inifrån och ut. 

Från kärnvärde till action

Allt bygger varumärket - eller raserar flera års investeringar. 

 

Vi lägger stor vikt vid hur vi kommunicerar, agerar och uttrycker oss i olika sammanhang. Men genomtänkt  varumärkesbyggande design är dock inte lika vanligt förekommande. Trots fantastiska förebilder i både nutid och dåtid. Sony Ericsson insåg målgruppens behov av identifikation, bilindustrins främsta konkurrensvapen är design och på livsmedelshyllorna är förpackningsdesignen avgörande i konsumentens sekundbeslut.

 

Varumärkesbyggande design handlar inte om kosmetik utan om hur andemeningen i hur kärnvärdena uttrycks visuellt. Direkt till hjärtat istället för omvägen om hjärnan om vi raljerar en smula!  

 

Rekommenderad läsning för nostalgiker är Formulerat av Olle Eksell, vår legendariske svenske designer, mannen bakom bl.a. Mazettis Ögon Cakao (Bokförlaget Arena). 

Branding är den kommunikativa utövningen av varumärket, att bygga kännedom, image och relationer till varumärkets relevanta målgrupper.

Texterna här är exempel på bloggar, artiklar i nyhetsbrev eller inlägg på LinkedIn gjorda under senare tid utan ambition att heltäckande beskriva ämnesområdet. Ta del av fördjupning och utveckling genom Marks & Brands´ seminarier eller workshops - anmäl ditt intresse här!

Identitet, profil och image

Brand Copy

Trots alla nya och gamla medier, är språkets utövning det väsentligaste. Ord har betydelse och hur de i sin kontext ger uttryck för tankar och känslor. Torftiga interna skrivningar om varumärkets associationer och värden förflyttar inga mentala berg.

 

Men det innebär inte att lösningen ligger i en snofsig copytext. Syftet med reklamtext är ett annat än att skapa intern förståelse för ett varumärkes värdegrund.

Emotioner och relationer

Sommarkvällar inbjuder som bekant till långa diskussioner och samtal. Nu är det sociala medier som gäller! Vi hittar nya vänner på Facebook, etablerar affärsrelationer på LinkedIn och vi
twittrar och fnissar åt både klokheter och dumheter.

 

Nu är det inte bara vi som privatpersoner som engagerar oss utan i hög grad företag och olika organisationer. Motivet är självklart: relationer är viktigare än någonsin liksom öppenhet och personlighet. Samtidigt förstärker eller skapar medierna grupperingar som är fans till något specifikt varumärke. Det uppstår en tillhörighet, vi som tycker eller känner så här och inte är lika ”dom andra”.

 

Beslutsprocessen i den traditionella köptrappan byts ut till en aldrig sinande konversation mellan många medlemmar istället.

 

Kommunikationslandskapet är därmed helt annorlunda. Emotioner och relationer blir avgörande för din framgång.

Branding - en kreativ process