Brand vision och

mission

Brand vision och mission - Marks & Brands

Texterna här är exempel på bloggar, artiklar i nyhetsbrev eller inlägg på LinkedIn gjorda under senare tid utan ambition att heltäckande beskriva ämnesområdet. Ta del av fördjupning och utveckling genom Marks & Brands´ seminarier eller workshops - anmäl ditt intresse här!

Brand vision beskriver var vi vill i en framtid befinna oss med vårt varumärke, vad vi vill att varumärket skall stå för och hur det då ska uppfattas under idag okända förutsättningar.

  

Brand mission uttrycker varumärkets grundläggande uppgift som ger mervärde för både kunden och organisationen ovidkommande resultat- och balansräkning.

I väntan på framtiden

Att blicka in i den okända framtiden är utmanande och inspirerande. Rätt hanterat är organisationens vision ett centralt verktyg för att orientera sig framåt och kunna rättfärdiga de mera kortsiktiga målformuleringarna.

 

Med brand vision sätter vi fingret på varumärkets utveckling, dess identitet och personlighet i en ny okänd värld. Vilken relevans har vårt varumärke om 10-15 år? Hur ser då varumärkesvärlden ut i vår bransch? Vilka värderingar, trender och normer gäller då? Är det något vi ens kommer att känna igen?

 

Att arbeta målmedvetet med brand vision innebär att ändra förhållningssätt och i grunden utmana rådande sanningar. Det enda som är givet, är att ingenting kommer att vara som idag.

 

Absolut inte.