Björn Olsson

 

Uppdragen för Marks & Brands avser framför allt strategisk varumärkesutveckling för företag och offentlig verksamhet, positionering, analyser och frågor kring branding och kommunikation. Allt ifrån börsnoterade företag till utvecklingsföretag och start ups liksom utmaningar för gränsöverskridande regioner till perifera kommuner.

 

Under åren har jag arbetat med en lång rad kommuner, exempelvis Malmö, Växjö, Vellinge liksom regionala organisationer i Öresundsregionen. Platsens varumärke eller identitet intresserar mig speciellt som beteendevetare, d.v.s. när nya stadsdelar utvecklas i samspel med kommun, byggare och andra intressenter. Hyllie i Malmö är ett bra exempel, en utveckling som jag är glad att ha fått bidra till sedan starten av utbyggnaden. Peab och Ikano är andra tidigare samarbetspartners.

 

Varumärkes koppling till produktutveckling och design är spännande – hur uttrycks värden i olika attribut, hur märks det på form och funktion? För Volvo Lastvagnar har vi genomfört ett brett upplagt arbete för Renault, Mack och Volvo med avvägning av både mjuka och hårda variabler.

Jag har varit rektor för IHM Business School i Malmö och som utvecklingschef för IHM Business School i Sverige, dessutom varit ordförande i Marknadsföreningen i Malmö, styrelseledamot i Marknadsförbundet och aktiv inom Sveriges informationsförening. 

 

Varumärkeskonsult Björn Olsson - inte alltid varumärkeskonsult!

Bilar är till för racebanan. Till vardags åker vi tåg, cyklar eller går.

MARKS & BRANDS STRATEGI AB    0705-108031    INFO at MARKSBRANDS.SE