Alla företag och organisationer är unika. Ingen problemställning är identisk med någon annan. Arbetsmodellen för varumärkesutveckling är ett generellt verktyg som riktar in sig på fem lika viktiga huvudsteg i varumärkesprocessen. Beroende på problemställning och målformulering utgår vi från olika logiska startpunkter; resan kan bli längre eller kortare.

UTAN MÅL OCH KARTA

GÅR DU VILSE!

 

Konkret arbetsmodell för framgång - Marks & Brands!