Marks & Brands arbetar med plats- och fastighetsutveckling med varumärket som vägvisare för analys, relevans och vision i brett perspektiv. Med beteendevetenskapligt angreppssätt kompletterar vi den fysiska planeringen och visualiseringen för att uppnå hållbara och konkurrensmässiga värden.

 

Alltid med livskvalitet och människan i mittpunkten.

Vi vill bidra till att varumärket engagerar och leder till värdeskapande kommunikation, uttryck och handling i samband med en plats- eller fastighetsutveckling. Resultatet mäter vi i hur väl målen uppnås i samverkan med arkitekt, planerare eller fastighetsutvecklare .

Marks & Brands arbetar på strategisk ledningsnivå, utvecklar och balanserar handlingsalternativ för hur affärs- eller verksamhetsmålen effektivast uppnås .

Marks & Brands är ett samverkansprojekt i samspel med duktiga kunskapare från olika områden. Självklart är Lund både en berikande utgångspunkt och en källa för ständig kompetensutveckling!

Björn Olsson

Jag är en av grundarna av Marks & Brands

med tidigare erfarenhet som kommunikations- och

marknadschef och VD samt av styrelsearbete

för tillväxtföretag i både Sverige och 

internationellt. 

 

 

MARKS & BRANDS STRATEGI AB    0705-108031    INFO at MARKSBRANDS.SE