Vad berättar vi om platsen?

trekant1_edited_edited_edited.png

Marks & Brands utvecklar den mentala kartbilden och identiteten för att göra en plats eller fastighet relevant och attraktiv. Vi besvarar de sociala och avgörande frågorna i all stads- och fastighetsutveckling: För vem och varför? Vilken är den engagerande visionen? Hur ska platsen uppfattas - och varför? Vad berättar vi om platsen? Hur skapas mervärden som ger platsen en meningsfull innebörd? Och hur bidrar platsen till helheten - kvarteret, stadsdelen, kommunen eller regionen?

Marks & Brands bidrar till att en plats engagerar och blir en hållbar och värdeskapande miljö för människor. Vi kompletterar arkitekten, fastighetsutvecklaren och stadsplaneraren genom att arbeta med ett humanperspektiv utifrån insikten hur människors attityder och beteenden formeras. Vi tar rollen som processledare och utgör ett beslutstöd för arbetsgruppen.

Marks & Brands har genomfört uppdrag för ett flertal av Sveriges största fastighetsbolag liksom medverkat i genomgripande stadsutveckling.

Marks & Brands is an analytic

and creative resource in property

development and in the process

of urban planning with the brand

and the identity as a guide for

analysis, relevance and vision.

Based on a behavioral scientific

approach Marks & Brands

completes the physical planning to obtain sustainable and competitive values.

Björn Olsson is Senior advisor in Marks & Brands with a background inter alia in the communication industry, startups and other entrepreneurial projects together with lecturing. 

2011-09 Castellaro 002_edited_edited.jpg
linkedin_logo.jpg
IMG_7246_edited.jpg

MARKS & BRANDS STRATEGI AB    +46 705108031    INFO at MARKSBRANDS.SE